Novosti

Odobreno sufinanciranje Projekta ulaganja u školske objekte

Sredstva za financiranje projekata osigurana su iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018 i 2019 godina i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije.

Vrijednost cjelokupnog projekta rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole tesle iznosi 27.314.679.17 kn. Grad svake godine izdvaja sredstva iz Proračuna za financiranje razvojnih i infrastrukturnih projekata, do sada su financirani svi početni troškovi koji uključuju: izradu idejnog rješenja, lokacijsku dozvolu, izradu idejnog i glavnog projekta, potvrdu glavnog projekta i izradu studija predizvodljivosti, a odobreno je sufinanciranje u iznosu od 1.300.000,00.