Faza I. – Izrada glavnog projekta

Naziv projekta: Energetska obnova zgrada u Centru za predškolski odgoj Vinkovci – DV „Budućnost“

Nositelj projekta: Centar za predškolski odgoj Vinkovci

 

 

Realizirana vrijednost projekta: 40.716,00 kn

Izvori financiranja: Ukupna vrijednost projekta – 40.716,00 kn

 1. Bespovratna sredstva 36.500,00 kn
 • EFRR – 31.025,00 kn
 • Fond za zaštitu okoliša  i energetsku učinkovitost – 5.475,00 kn
 1. Javna sredstva – 4.216,00 kn

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Cilj projekta: Izrada Glavnog projekta za energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića „Budućnost“ u sklopu Centra za predškolski odgoj Vinkovci s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade vrtića, odnosno smanjenja potrošnje energije (grijanje, hlađenje) te smanjenje razine emisije CO2.

Ostvareni rezultati projekta: Provedbom Projekta za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Centra za predškolski odgoj Vinkovci, DV „Budućnost“, u Vinkovcima procjenjuje se smanjenje potrošnje toplinske energije za grijanje za 63%.

 

Faza II.

Naziv projekta: Energetska obnova DV Budućnost

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri projekta: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

Realizirana vrijednost projekta: 861.114,46 kn

Izvori financiranja: Ukupna vrijednost projekta – 861.114,46 kn

 1. Bespovratna sredstva – 485.757,39 kn

2. Grad Vinkovci – 375.357,07 kn

70% iznosa sufinancirano kroz Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU

 

Trajanje projekta: 11/2016 – 03/2019

Cilj projekta: Temeljem ovog projektnog prijedloga provest će se mjere energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije za DV Budućnost čime će se povećati energetska učinkovitost zgrade. Projekt će rezultirati smanjenjem godišnje emisije CO2 za 87,61 % i potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini 62,14 % u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe navedenih mjera i korištenja obnovljivih izvora energije.

Ostvareni rezultati projekta:

 1. Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama (kWh/god)
 • povećanje toplinske zaštite vanjskog zida
 • povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru
 • zamjena vanjske stolarije
 • ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja
 • priprema tople vode za potrebe ETC-a iz OIE
 • zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
 1. Smanjenje emisije CO2

Kontakt osoba: Danijela Slipčević

Broj telefona:+385 98 971 0436

Email: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr

 

Korisni linkovi: