Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Ukupna vrijednost projekta: 743.975,00 kuna

Trajanje projekta: 13.8.2019. – 13.8.2020.

Cilj projekta: Cilj ovoga projekta je educiranje i informiranje građana, posjetitelja i turista o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okolišu kroz postavljanje informativnih ploča, odmorišta s klupama, rekreacijskih sprava za vježbanje, te informativno-edukacijskog punkta na otvorenom čime će se ujedno poboljšati dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma u javne svrhe.  Projekt će doprinijeti povećanju privlačnosti i obrazovnog kapaciteta, te uspostavi boljeg upravljanja Park šumom Kanovci.

Aktivnosti projekta:  Uspostava i uređenje staza, uspostava i uređenje odmorišta,  uspostava i uređenje nadstrešnice; izrada, dizajn i uređenje edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza (edukativno-informativna kazala) itd.

Kontakt: Marina Hodak Domaćinović

E-mail: marina.hodak.domacinovic@viavinkovci.hr

Skip to content