Vrijeme užine II

 

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri projekta: OŠ Josipa Kozarca, OŠ Antun Gustav Matoš, Oš Bartol Kašić, OŠ Ivana Gorana Kovačića, OŠ Vladimira Nazora, OŠ Ivana Mažuranića, OŠ Nikole Tesle, OŠ Josipa Lovretića, OŠ Ivan Kozarac, OŠ Stjepan Antolović

Ukupna vrijednost projekta: 430.029,11

Cilj projekta: Kako bi se osigurao školski obrok najpotrebitijoj djeci s naglaskom na poštivanje načela dostojanstvenog postupanja i antidiskriminacije, , podjela obroka će se obavljati na način na koji je školska prehrana uobičajeno organizirana u redovitom poslovanju škola partnera. Istovremeno će se projekt provesti bez suvišnih administrativnih opterećenja uz postojeće resurse Prijavitelja i Partnera. Planirane direktne aktivnosti direktno doprinose rješenju cilja projekta i Poziva, odnosno ublažavanju najgorih oblika dječjeg siromaštva, podjelom hrane u osnovnim školama, odnosno pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva.

Kratki opis projekta: Projekt doprinosi jednakim mogućnostima sve djece osnovnoškolske dobi, bez obzira na spol, dob, rasu, etničko podrijetlo, vjeru ili uvjerenje, invalidnost, te financijsku i socijalnu situaciju. Projekt “Vrijeme užine II” sve svoje korisnike stavlja u ravnopravan položaj s ostalim učenicima unutar škola partnera, te pridonosi olakšavanju već i onako otežane financijske situacije roditelja jer omogućuje besplatnu školsku prehranu za njihovo dijete koje je najpotrebitije temeljem kriterija projekta. Procesom integriranja svih učenika u jednu cjelinu organizirane školske prehrane bez obzira na socijalni status, sva djeca u školi će na indirektan način biti upoznata s važnosti jedinstva, pružanje nesebične pomoći najpotrebitijima, prihvaćanju i zaštiti svih osoba bez obzira na njihovu spol , dob, rasu, etničko podrijetlo, fizičke i psihićke mogućnosti, te financijsku i socijalnu obiteljsku situaciju.

Kontakt osoba: Andrea Vinković 

Broj telefona: 032/+385 340 030

Skip to content