Faza I. Izrada glavnog projekta

Naziv projekta: Energetska obnova zgrada u Centru za predškolski odgoj Vinkovci – DV „Pčelica“

Nositelj projekta: Centar za predškolski odgoj Vinkovci

 

 

Realizirana vrijednost projekta: 49.250,00 HRK

Izvori financiranja: Ukupna vrijednost financiranja 53.466,00 kn

 1. Bespovratna sredstva 49.250,00 kn
 • EFRR – 41.862,50 HRK
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 7.387,50 HRK
 1. Javna sredstva 4.216,00 kn

Trajanje projekta: 6 mjeseci 05/2016. – 09/2016.

Cilj projekta: Cilj Projekta je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) na temelju koje će se ostvariti ulaganja u energetsku obnovu s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.

Ostvareni rezultati projekta: Izrađen glavni projekt energetske obnove zgrade vrtića. Realizacijom ovog projekta i izrade Glavnog projekta za energetsku obnovu DV „Pčelica“ koji obuhvaća sve mjere koje su navedene u Izvješću, slijedi i provedba mjera energetske obnove zgrade vrtića, te trajna ušteda energije i smanjenje emisija CO2 što su i konačni ciljevi projekta.

Faza II.

Naziv projekta:  Energetska obnova  zgrade DV Pčelica

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri projekta: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Realizirana vrijednost projekta: 840.933,64 kn

Izvori financiranja: Ukupna vrijednost projekta – 840.933,64 kn

 1. Potpora: 486.536,65 kn
 2. Grad Vinkovci: 354.396,99 kn

70% iznosa sufinancirano kroz Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU

Trajanje projekta: 11/2016.- 03/2019.

Cilj projekta: Provedene mjere energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije za DV Pčelica povećale su energetsku učinkovitost zgrade. Projekt je rezultirao smanjenjem godišnje emisije CO2 za 85,48% i smanjenjem potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini 62,29 % u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe navedenih mjera i korištenja obnovljivih izvora energije

Ostvareni rezultati projekta:

 1. Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama (kWh/god)
 • povećanje toplinske zaštite vanjskog zida
 • povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru
 • zamjena vanjske stolarije
 • ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja
 • priprema tople vode za potrebe ETC-a iz OIE
 • zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom

2. Smanjenje emisije CO2

 

Kontakt osoba: Danijela Slipčević

Broj telefona: + 385 98 971 0436

Email: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr

Korisni linkovi