Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri projekata:  Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci

Trajanje projekta:  01.12.2017 do 31.05.2020

Ukupna vrijednost projekta: 6.701.725,88 kn

Izvor financiranja: Europski socijalni fond 85% i Državni proračun Republike Hrvatske 15%.

Cilj projekta: Projektom će se zapošljavanje žena ranjivih skupina s ciljem unaprjeđenja radnog potencijala teže zapošljivih žena te povećanja socijalne uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt obuhvaća 50 žena koje će pružiti podršku 250 korisnika u nepovoljnom položaju s naglaskom na starije, bolesne osobe i osobe s invaliditetom. Ciljanoj skupini će se omogućiti osposobljavanje kojim će unaprijediti svoje socijalne, kognitivne, emocionalne, kreativne vještine i znanja, što će rezultirati poboljšanjem kvalitete života i smanjenjem socijalne isključenosti obje kategorije.

Aktivnosti koji će se provoditi u projektu:

  1. Zapošljavanje žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
  2. Obrazovanje i osposobljavanje žena koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
  3. Promidžba i vidljivost
  4. Upravljanje projektom i administracija

Projekt se temelji na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i partnerskim odnosima između prijavitelja i partnera projekta.   Kako je projekt prvenstveno usmjeren na povećanje zapošljivosti žena pripadnica ranjivih skupina odnosno teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, upravo HZZ Područni ured Vinkovci presudno je važan partner. Ovaj projekt baviti će se omogućavanjem pristupa zapošljavanju i tržištu rada žena nepovoljnih skupina te će HZZ Područni ured Vinkovci sudjelovati u identifikaciji žena iz ciljane skupine a koje se nalaze u njihovim evidencijama nezaposlenih osoba.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europsko socijalnog fonda:

Kontakt osoba: Andrea Vinković mag.iur 

Kristina Jukić mag.oec. univ.spec.oec.

Kontakt e-mail: kristina.jukic@viavinkovci.hr

Broj telefona:  +385 32 340 030 

Više o projektu na:

http://www.zazeli.gradvinkovci.hr/

   

Skip to content