Naziv projekta: Energetska obnova zgrada u Centru za predškolski odgoj Vinkovci – DV „Pčelica“

Nositelj projekta: Centar za predškolski odgoj Vinkovci

Realizirana vrijednost projekta: 49.250,00 HRK

Izvori financiranja: Ukupna vrijednost financiranja 53.466,00 kn

  1. Bespovratna sredstva 49.250,00 kn
  • EFRR – 41.862,50 HRK
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 7.387,50 HRK
  1. Javna sredstva 4.216,00 kn

Trajanje projekta: 6 mjeseci 05/2016. – 09/2016.

Cilj projekta: Cilj Projekta je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) na temelju koje će se ostvariti ulaganja u energetsku obnovu s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.

Ostvareni rezultati projekta: Izrađen glavni projekt energetske obnove zgrade vrtića. Realizacijom ovog projekta i izrade Glavnog projekta za energetsku obnovu DV „Pčelica“ koji obuhvaća sve mjere koje su navedene u Izvješću, slijedi i provedba mjera energetske obnove zgrade vrtića, te trajna ušteda energije i smanjenje emisija CO2 što su i konačni ciljevi projekta.

Skip to content