Naziv projekta: Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetsko učinkovitog toplinskog sustava grijanja u Gradu Vinkovcima

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partner: Županija Vukovarsko-srijemska

Stručna pomoć pri provedbi projekta: Razvojna agencija Vukovarsko – srijemske županije

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo: SAFU

Ukupna vrijednost projekta: 751.401,20 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 638.691,01 kuna

Razdoblje provedbe: 01. rujna 2020. do 30. rujna 2023. 

Procijenjena vrijednost radova: 6,09 milijuna eura

 

O projektu:

Projekt “Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetsko učinkovitog toplinskog sustava grijanja u Gradu Vinkovcima” razvija se u okviru napora Grada Vinkovaca usmjerenih na pripremu zaliha strateških projekata regionalnog razvoja. Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije i stvaranje preduvjeta za izgradnju samostojeće kotlovnice “A” i pripadajućeg toplovoda, te za renovaciju i modernizaciju 5 postojećih kotlovnica “S122”, “S108”, “S103”, “HŽ”, “S96” i pripadajućih toplovoda kako bi se postigle uštede u finalnoj potrošnji kod krajnjih korisnika te kako bi se postiglo smanjenje emisije CO2 i poboljšala energetska učinkovitost sustava grijanja u Gradu Vinkovcima.

Cilj projekta:

Cilj projektnog prijedloga je izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetsko učinkovitog sustava grijanja u Vinkovcima.
Kroz projekt će se izraditi projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju samostojeće kotlovnice “A” za potrebe naselja u Ulici Ante Starčevića, na k.č.br. 1903/1, k.o. Vinkovci, te projektno tehnička dokumentacija za renovaciju i modernizaciju kotlovnica “S122”, “S108”, “S103”, “HŽ”, “S96” i projektno-tehničke dokumentacije za šest toplovoda. Mjere modernizacije toplinskog sustava obuhvaćaju prelazak iz zatvorenog direktnog toplinskog sustava u zatvoreni indirektni sustav gdje bi rad podstanica bio neovisan o sustavu, zamjenu kotlova na mazut plinskim kondenzacijskim kotlovima uz zamjenu toplinske tehnologije efikasnijom i tehnološki naprednijom.

Obavijesti:

Dana 04. veljače 2021. godine Grad Vinkovci i tvrtka Eko plus inženjering d.o.o. iz Viškova su potpisali ugovor o usluzi izrade projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetsko učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima.

Promo materijali:

 

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content