Popis projekata na kojima je Agencija sudjelovala u provedbi i koji su uspješno završeni: