Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri projekta: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 79.979.282,80 kuna

Trajanje projekta: 1.6.2018. – 31.12.2023.

Cilj projekta: Projektom će se stvoriti i omogućiti povezivanje više vrsta prometa i to biciklističkog, javnog gradskog prijevoza, cestovnog, pješačkoga i teretnog. Provedba svih projektnih aktivnosti je u skladu s provedbom ostalih projekata na predmetnoj lokaciji, a koji se odnose na povećanje javnog gradskoga autobusnog prijevoza modernizacijom prijevoznog parka gradskoga javnog prijevoznika, poboljšanju vodno- komunalne infrastrukture u Vinkovcima kroz izgradnju kanalizacijske mreže, te povećanju udjela biciklističkoga prometa u gradu Vinkovcima projektiranjem biciklističkih staza na području grada. Projekt je prepoznat kao bitan za ostvarivanje zadanih ciljeva Master plana grada Vinkovaca za promet u cilju unapređenja infrastrukture javnoga putničkoga prometa jer obuhvaća izgradnju i modernizaciju nužne prometne infrastrukture radi povezivanja urbanih dijelova grada s prigradskih naselja. Projekt je prepoznat kao bitan za ostvarivanje zadanih ciljeva Master plana grada Vinkovaca za promet u cilju unapređenja infrastrukture javnog putničkog prijevoza jer obuhvaća izgradnju i modernizaciju nužne prometne infrastrukture radi povezivanja urbanih dijelova grada s prigradskim naseljima.

Aktivnosti projekta:

  • Izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi,
  • izvođenje radova izgradnje,
  • stručni nadzor,
  • projektantski nadzor,
  • upravljanje projektom i administracija,
  • promidžba i vidljivost itd.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Kontakt:

dr.sc. Josip Romić univ.spec.oec

e-mail: josip.romić@viavinkovci.hr

Marina Hodak Domaćinović dipl. oec.

e-mail: marina.hodak.domacinovic@viavinkovci.hr

Više o projektu na stranici: Nadvožnjak Vinkovci

[map-multi-marker id="1"]
Skip to content