Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima

 

 

Naziv projekta: „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima”

UP.03.2.1.02

EUROPSKI SOCIJALNI FOND

OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 537.127,82

Sredstva grada Vinkovaca: 8 %

Trajanje projekta: 2014. – 2016.

Nositelj: Grad Vinkovci

Partneri:

  • O.Š. „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci,
  • O.Š. Bartola Kašića, Vinkovci
  • O.Š. Josipa Kozarca, Vinkovci
  • O.Š. Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci
  • O.Š. Vladimira Nazora, Vinkovci
  • O.Š. Ivana Mažuranića, Vinkovci
  • O.Š. Nikole Tesle, Mirkovci,
  • Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Opći cilj:

Glavni cilj projekta je osiguravanje pomoćnika u nastavi u 5 osnovnih škola na području grada Vinkovaca za 24 djece s teškoćama u razvoju zapošljavanjem 24 nezaposlene osobe. Učenicima s teškoćama koji imaju pravo na poseban obrazovni program i posebnu vrstu potpore temeljenu na Odluci o pravilnom obliku obrazovanja Ureda države uprave nadležnog za obrazovanje biti će osigurani pomoćnici u nastavi.

Specifični cilj:

Aktivnosti i ciljevi projekta u skladu su s Operativnim programom “učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, Prioritetna os 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, u svrhu omogućavanja boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred – tercijarnom obrazovanju jer projekt pomiče kompetencije stečene kroz neformalno obrazovanje uvođenja pomoćnika u rad.

 

 

 

Skip to content