Tag: vrtići

Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Javni poziv za unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz koji će se financirati  projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga dječji vrtić u ulozi prijavitelja može se prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu. Ukoliko je prijavitelj jedinica lokalne samouprave (JLS), obvezno je
partnerstvo s najmanje jednim dječjim vrtićem. U slučaju kada je JLS prijavitelj, svi dječji vrtići čiju provedbu aktivnosti JLS planira financirati iz ovog
poziva moraju biti uključeni u ulozi partnera kako bi troškovi pojedinog vrtića bili prihvatljivi.

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kuna

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kuna

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 24 do 30 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  •  pružanje usluge produljenog boravka (nastavak odgojno-obrazovnog rada nakon završetka redovnog primarnog programa u sklopu provedbe redovnih i posebnih programa;
    alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva);
  • pružanje usluge poslijepodnevnog (redoviti primarni program koji se ostvaruje u poslijepodnevnim satima) i/ili smjenskog (smjenski program u kojem se redoviti primarni programi ostvaruju jedan tjedan ujutro, a drugi tjedan poslijepodne ili se izmjenjuju kroz tjedan) rada u sklopu provedbe redovnih i posebnih programa; alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva;
  • jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) u predškolskim ustanovama s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija, poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, poticanje kreativnosti kao razvojnu kategoriju; zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja; stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja za djecu; podrška roditeljstvu; inkluzivan odgoj djeteta (rana intervencija i razvoj inkluzije); rad s darovitom djecom i dr.; pružanje specijaliziranih edukacija (disleksija, disgrafija, dislalija, primjena terapeutske igre i dr.); edukacije kuharica iz područja zdrave prehrane;
  • unapređenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programa; alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva;
  • razvoj posebnih programa

Za sve dodatne informacije, djelatnici Agencije VIA stoje vam na raspolaganju!