Tag: Romi

Potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv “Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine”.

Provedbom različitih aktivnosti kojima će se uključiti veći broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u kvalitetne programe produženog boravka u školi te organiziranjem prijevoza djece pripadnika romske nacionalne manjine od kuće do vrtića/škola koje provode programe predškole osigurat će se uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju. Uključivanje djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine u programe produženog boravka i programe predškole ključ je za prekidanje međugeneracijskog kruga društvene isključenosti i najbolje sredstvo za preveniranje nepovoljnog položaja djece Roma na samom početku osnovnoškolskog obrazovanja.

Opći cilj:
Povećanje socijalne uključenosti i integracije djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav.

Specifični cilj:
Pružiti potporu uključivanju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju.

Ciljne skupine:

  • Učenici pripadnici romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda osnovne škole
  • Djeca pripadnici romske nacionalne manjine

Ukupan iznos Poziva: 15.300.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 500.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 3.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 15 mjeseci

Prihvatljivi Prijavitelji:

  • osnivači osnovnih škola sukladno čl.90 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  • osnivači dječjih vrtića sukladno čl.7 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Natječaj je otvoren do 14.5.2018.godine