Tag: obrazovanje za obrtnike

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima te fizičkim osobama s ciljem poticanja obrazovanja za obrtništvo kroz programe koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i  srednja  poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.

Prihvatljivi troškovi:
– 
troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita
– troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita
– troškovi prekvalifikacije za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)
– troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
– polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 HRK
– priprema za polaganje majstorskog ispita – 5.400,00 HRK
– priprema za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – 3.200,00 kuna
– prekvalifikacija za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
– polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
– izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi
– polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 HRK

Intenzitet potpore: do 80%

Krajnji rok prijave: 2. studenoga 2018.g.

Za sve dodatne informacije obratite se djelatnicima Agencije VIA.