Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima sa teškoćama u razvoju u Vinkovcima II.

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri u projektu: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. , O. Š. ”Antun Gustav Matoš”, O.Š. Bartola Kašića, O.Š. Josipa Kozarca, O.Š. I. G. Kovačića, O.Š. Vladimira Nazora, O.Š. Ivana Mažuranića i  O.Š. Nikole Tesle

Ukupna vrijednost projekta: 5.798.630,40 kn

Trajanje projekta: 48 mjeseci

Opći cilj:

Pružanje podrške pomoćnika u nastavi za 32 učenika s teškoćama u razvoju u sedam osnovnih škola na području grada Vinkovaca zapošljavanjem 32 pomoćnika u nastavi

Specifični cilj:

Projektom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II.” osigurat će se kvalitetna integracija 32 učenika s teškoćama u redoviti odgojno-obrazovni sustav u sedam osnovnih škola na području Grada Vinkovaca kroz program edukacije i rad pomoćnika u nastavi.

 

Kontakt osoba: Katarina Vučić

Email: katarina.vucic@viavinkovci.hr