Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima sa teškoćama u razvoju u Vinkovcima

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri u projektu: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca, O.Š. ”A.G. Matoš”, O.Š. I.G. Kovačića, O.Š. I. Mažuranića, Vinkovci, O.Š. Vladimira Nazora, Vinkovci, O.Š. Nikola Tesla, Mirkovci.

Ukupna vrijednost projekta: 5.798.630,40

Trajanje projekta: 4 godine

Opći cilj:

Pružanje podrške za 24 učenika s teškoćama u razvoju zapošljavanjem 24 pomoćnika u nastavi u pet osnovnih škola na području Vinkovaca.

Specifični cilj:

Angažiranjem pomoćnika u nastavi, pruža se fizičko-tehnička potpora učenicima s teškoćama u razvoju koji nailaze na prepreke prilikom savladavanja školskog sadržaja te im je potrebna pomoć tijekom nastave.

Kontakt osoba: Katarina Vučić

Email: katarina.vucic@viavinkovci.hr