Energetska obnova zgrada u Centru za predškolski odgoj Vinkovci-DV Pčelica

 

 

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri projekta: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

Vrijednost projekta: 811.569,58 kuna

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Opći cilj:

Realizacijom ovog projekta postići će se trajna ušteda energije i smanjenja emisije CO2 što su i konačni ciljevi projektnog prijedloga. Održivost rezultata osigurati će se minimalno 5 godina od završetka projekta na način da će se adekvatno i redovito održavati oprema nabavljena u projektu u skladu s uputama/preporukama proizvođača.

Specifični cilj:

Povećanje energetske učinkovitosti zgrade DV ”pčelica”, odnosno smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama, i doprinos s ciljem povećanja obnovljivih izvora energije.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu programa:

  1. Energetska obnova
  2. Stručni nadzor građevine
  3. Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
  4. Stručna podrška partnera
  5. Promidžba i vidljivost
  6. Upravljanje projektom i administracija

Temeljem ovog projektnog prijedloga provest će se mjere energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije za DV Pčelica čime će se povećati energetska učinkovitost zgrade. Projekt će rezultirati smanjenjem godišnje emisije CO2 za 85,48% i potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini 62,29% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe navedenih mjera i korištenja obnovljivih izvora energije. Prijavitelj je pripremio projekt temeljem Glavnog projekta sufinanciranog u sklopu Pilot projekta referentne oznake 4c.1.1.

Kontakt osoba: Danijela Slipčević

Broj telefona: + 385 98 971 0436

Email: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr

Izvoriu financiranja: