Dokumenti

Ovdje možete pronaći neke od naših dokumenata.

 

[button href=”http://viavinkovci.hr/wp-content/uploads/2017/02/Plan-rada-Agencije-u-2016..pdf” style=”default” fa=”fa-file-pdf-o” fullwidth=”true”]Plan rada Agencije 2016.[/button]

[button href=”http://neznaseba.ipage.com/via/wp-content/uploads/2016/05/Izvjesce_o_radu_Agencije_u_2014.doc” style=”default” fa=”fa-file-word-o” fullwidth=”true”]Izvješće o radu agencije u 2014.[/button]

[button href=”http://neznaseba.ipage.com/via/wp-content/uploads/2016/05/Financijski-plan-za-2014.godinu.pdf” style=”default” fa=”fa-file-pdf-o” fullwidth=”true”]Financijski plan za 2014. godinu[/button]

[button href=”http://neznaseba.ipage.com/via/wp-content/uploads/2016/05/Izvješće-o-radu-Agencije-u-2013.pdf” style=”default” fa=”fa-file-pdf-o” fullwidth=”true”]Izvješće o radu Agencije u 2013.[/button]

[button href=”http://neznaseba.ipage.com/via/wp-content/uploads/2016/05/Odluka-o-uređivanju-postupka-doniranja-i-sponzoriranja.pdf” style=”default” fa=”fa-file-pdf-o” fullwidth=”true”]Odluka o uređivanju [/button]

[button href=”http://neznaseba.ipage.com/via/wp-content/uploads/2016/05/Plan-rada-za-2014.godinu.pdf” style=”default” fa=”fa-file-pdf-o” fullwidth=”true”]Plan rada za 2014. godinu[/button]

[button href=”http://neznaseba.ipage.com/via/wp-content/uploads/2016/05/Plan_rada_Agencije_u_2015.pdf” style=”default” fa=”fa-file-pdf-o” fullwidth=”true”]Plan rada Agencije u 2015.[/button]

[button href=”http://viavinkovci.hr/wp-content/uploads/2017/02/Godisnje_izvjesce-za-2016..pdf” style=”default” fa=”fa-file-pdf-o” fullwidth=”true”]Godišnje izvješće za 2016.[/button]

[button href=”http://viavinkovci.hr/wp-content/uploads/2018/06/SKM_C25818062111010.pdf” style=”default” fa=”fa-file-pdf-o” fullwidth=”true”]Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti[/button]

[button href=”http://viavinkovci.hr/wp-content/uploads/2019/02/Godisnje_izvjesce.pdf” style=”default” fa=”fa-file-pdf-o” fullwidth=”true”]Godišnje izvješće[/button]