Category: Vijesti

Agencija VIA u protekla četiri mjeseca prijavila projekte usmjerene na mlade osobe u vrijednosti gotovo 5 milijuna kuna

U protekla četiri mjeseca objavljeni su natječaji za unaprjeđenje pismenosti te poticanje rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda. Na Javne pozive Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca aplicirala je četiri projektne prijave u kojima se partnerski povezuju javne ustanove, privatni sektor te civilno društvo čime direktno doprinosimo jačanju suradnje i kontinuiranom sudjelovanju ciljanih skupina, prijavitelja i partnera, ali i šire zajednice u čitavom procesu unaprjeđenja kvalitete života u Vinkovcima i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Dani otvorenih vrata EU projekata

 

U okviru tradicionalnog obilježavanja Europskog tjedna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije organizira „*Dane otvorenih vrata EU projekata*“ koji će se održati u razdoblju od 6. do 13. svibnja 2017. godine

Cilj održavanja „Dana otvorenih vrata EU projekata“ je predstaviti projekte koji su svojom uspješnom provedbom dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i mnoga druga.

Upoznajte uspješne EU projekte na području Republike Hrvatske! Posjetite brojne lokacije projekata, sudjelujte u aktivnostima i prigodnom programu te doznajte sve o financiranju EU projekata na Danima otvorenih vrata!

Više o Danima otvorenih vrata EU projekata OVDJE. 

 

Objavljen natječaj “Certifikacijom proizvoda do tržišta”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“

Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna. Poziv je namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Prijave se zaprimaju od 22. svibnja 2017.

 

Pozivamo Vas da se pridružite informativnim radionicama koje će se održati prema sljedećem rasporedu: 

Zagreb – 15. svibnja 2017. u 11:00 sati, Kino dvorana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, ZAGREB

Rijeka – 17. svibnja 2017. u 11:00 sati, Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., Radmile Matejčić 10, RIJEKA

Osijek – 19. svibnja 2017., u 12:00 sati, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek, Europske avenije 13, OSIJEK

Prijavu na radionicu možete poslati na: davor.nikolic@mingo.hr s obveznom naznakom u predmetu e-poruke za koju se radionicu (grad) prijavljujete.

 

Za sve ostale informacije o natječaju OVDJE.

POZIV NA RADIONICU ZA MIKRO, MALE I SREDNJE PODUZETNIKE

INFORMATIVNE RADIONICE ZA POZIV „INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organizira pripremne radionice za Javni poziv „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Raspored informativnih radionica za poduzetnike:

 • Zagreb – 24. travnja 2017. u 11:00 sati, Kino dvorana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78
 • Rijeka – 26. travnja 2017., u 11:00 sati, HGK Rijeka, Bulevar oslobođenja 23
 • Split – 28. travnja 2017., u 10:00 sati, HGK Split, Ante Trumbića 4
 • Virovitica – 4. svibnja 2017. u 12:00 sati, HGK Virovitica, Trg kralja Tomislava 6
 • Vinkovci – 5. svibnja 2017. u 10:00 sati, Gradska vijećnica Vinkovci, Bana Jelačića 1.

 

Prijave na radionicu šalju se na: davor.nikolic@mingo.hr s naznakom u predmetu poruke za koji se grad prijavljujete.

 

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se  provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3a „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“ OPKK-a, financiranog sredstvima EFRR-a.
Projektni prijedlozi zaprimaju se od 22.5. do 22.9.2017. godine.

Cilj ovog Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 1.000.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 10.000.000,00 HRK.

Opći cilj
Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem  privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Specifični ciljevi:
1. intenzitet aktivacije zone
2. porast broja poduzeća koja posluju u zoni.

Ukupan iznos Poziva: 76.000.000,00 kuna
Trajanje projekata: 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora

Više o natječaju i popratnoj dokumentaciji OVDJE

Javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

 

Prijave se zaprimaju isključivo od 24.04.2017. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Namjena sredstava je za:

 • obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
 • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

 • Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
 • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
 • Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
 • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 24.04.2017. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Dokumentacija se nalazi  OVDJE

1.000.000,00 kn za Vinkovačku kuglanu s novim popratnim sadržajima

 

Gradu Vinkovcima odobren je projekt  pod nazivom “OBNOVA OBJEKTA ZA RAZVOJ NOVIH SOCIJALNIH USLUGA I SADRŽAJA ZA MLADE” u vrijednosti 1.874.971,88 kn. Projektni prijedlog pripremila je Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o.

Cilj projekta je osiguravanje socijalne uključenosti i promicanje jednakih mogućnosti kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture obnovom objekta javne namjene, te poticanje razvoja socijalnog poduzetništva i zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ukupno trajanje projekta je 6 mjeseci.

Projektom će se obnoviti i staviti u funkciju 790 m² kuglane kao objekta javne namjene u samom centru Vinkovaca koji će biti u funkciji razvoja socijalne kohezije i podizanja kvalitete života u Vinkovcima kroz stvaranje pretpostavki za razvoj novih socijalnih usluga za osobe s invaliditetom – prvo društveno poduzeće u Vukovarsko-srijemskoj županiji  – “BUBA – BAR” –  za usluge radne okupacije osoba s invaliditetom. Projektom će se omogućiti razvoj novih sadržaja za mlade.

Grad Vinkovci u svrhu ovog projekta osigurati će iznos od 874.971,88 kn iz vlastitih sredstava, a ostatak vrijednosti investicije u iznosu  1.000.000,00 kn osigurano je bespovratnim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Programa podrške regionalnom razvoju.

Program podrške regionalnom razvoju koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Ovim godišnjim programom Ministarstvo podržava razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.

Više o Programu podrške regionalnom razvoju možete vidjeti na stranicama Ministarstva. 

 

250.000,00 kuna za modernizaciju javne rasvjete u Vinkovcima

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 5. travnja 2017. godine popis odobrenih zahtjeva za financiranje ukupno 336 projekta namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2017. godinu.

Na javni poziv Ministarstva za dodjelom kapitalnih pomoći gradovima i općinama koji je objavljen 27. siječnja 2017. godine pristiglo je 779 zahtjeva gradova i općina.

Gradu Vinkovci odobren je projekt “Modernizacija postojeće javne rasvjete”  u iznosu 250.000,00 kn. Javna rasvjeta od izuzetnog je doprinosa javnoj i prometnoj sigurnosti. Osiguravanje dobre vidljivosti na prometnicama tijekom noći iziskuje znatnu količinu električne energije i novčanih sredstava.  Korištenje LED tehnologije pridonosi se ostvarenju velikog potencijala energetskih i troškovnih ušteda u sustavu javne rasvjete na području Grada Vinkovaca.

Na području Vukovarsko-srijemske županije odobreno je ukupno 19 projekata na području  Andrijaševaca, Bogdanovaca, Borova, Cerne, Drenovaca, Ivankova, Jarmine, Lovasa, Negoslavaca, Otoka, Privlake, Tompojevaca, Vođinaca, Vrbanje, Vukovara i Županje.

U Državnom je proračunu za ovu namjenu osigurano 40 milijuna kuna.

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave i to naročito:

 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
 • nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Odoboren projekt “X – DEGREE” u sklopu 1. Poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

 

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. sudjeluje u provedbi projekta „EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production – X – DEGREE“ u sklopu Prvog Poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa INTERREG IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. Nositelj projekta je Univerzitet u Novom Sadu, dok su partneri u projektu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Poljoprivredni institut Osijek, Javno komunalno poduzeće Vodokanal iz Sombora i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

U sklopu Prvog Poziva za dostavu projektnih prijedloga ukupno je osigurano 15.009.809,00 EUR bespovratnih sredstava, te je Međunarodni odbor za praćenje od ukupno 129 dostavljenih projektnih prijedloga izabrao 24 projekta za financiranje u sklopu četiri prioriteta programa. Među odabranim projektima nalazi se i projekt „X-DEGREE“ ukupne vrijednosti 1.723.571,15 EUR kojim će se financirati izgradnja 380kW solarne elektrane na objektima Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, te kogeneracijskog postrojenja u Somboru sa 200kW električne i 230kW toplinske snage pogonjeno bioplinom proizvedenim pročišćivanjem otpadnih voda. Projektom će se izraditi tehnička dokumentacija za izgradnju bioplinskog i kogeneracijskog postrojenja u Vinkovcima i solarne elektrane u Somboru, te postavljeni preduvjeti za fizičku realizaciju tih objekata, koji će imati trajan učinak nakon završetka ovog projekta. Također, projektom će se omogućiti uspostavljanje mobilnog laboratorija Poljoprivrednog instituta Osijek čiji će stručnjaci na terenu moći razvijati recepte za bioplinska postrojenja u cilju pronalaženja najučinkovitije smjese za proizvodnju bioplina u pročiščivaćima otpadnih voda komunalnih poduzeća. Projekt „X – DEGREE“ financira se unutar prioriteta Promicanje održive energije i energetske učinkovitosti“, specifičnog cilja prioriteta: promocija uporabe održive energije i energetske učinkovitosti. Glavni cilj projekta je promicanje i unapređenje korištenja raznih oblika obnovljivih izvora energije u prekograničnom području.

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. će u sklopu ovog projekta postaviti šest solarnih elektrana ukupne snage 380kW u vrijednosti 447.000,00 EUR na svojih šest objekata: vodospremnike Lipovac (50kW), Vinkovci (140 kW), i Retkovci (40 kW) i tri elektrane ukupnog izlaza 50kW na pročistaćima otpadnih voda u Ivankovu, Cerni i Otoku. Ova konstrukcija će osigurati proizvodnju električne energije koja će imati pozitivan utjecaj na smanjenje emisije CO² i osigurati proizvodnju dodatnih kW električne energije iz obnovljivih izvora energije koja će se koristiti za proizvodnju pitke vode u području djelovanja VVK.

Prilikom razvoja projekta i pripreme projektne prijave „X-DEGREE“ kao vanjski partner Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o.,  ključnu podršku i pomoć dala je Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o.  koja će također sudjelovati u provedbi projekta po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a u trajanju od 30 mjeseci od dana potpisivanja. Ovaj projekt dobar je primjer suradnje i povlačenja EU sredstava dva gradska poduzeća.

Više o odobrenim projektima na stranici  INTERREG IPA CBC Croatia – Serbia. 

Natječaj za provedbu podmjere 9.1.; tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Korisnici ove operacije su proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća koje su priznate u skladu s  Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Pravilnikom o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija („Narodne novine“, broj 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15, 88/16). Postupak priznavanja provodi Ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

Natječaj je otvoren do 24.ožujka 2017.godine.

Detalje natječaja potražite na: http://www.apprrr.hr/mjera-9—uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija-2076.aspx

Agencija VIA u protekla četiri mjeseca prijavila projekte usmjerene na mlade osobe u vrijednosti gotovo 5 milijuna kuna

U protekla četiri mjeseca objavljeni su natječaji za unaprjeđenje pismenosti te poticanje rada s darovitim učenicima …

Dani otvorenih vrata EU projekata

  U okviru tradicionalnog obilježavanja Europskog tjedna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije …

Objavljen natječaj “Certifikacijom proizvoda do tržišta”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit …