Category: Vijesti

Dodjela Odluke o financiranju Poduzetničkog inkubatora Vinkovci

 

Gradonačelnik Vinkovaca, Ivan Bosančić  je u petak, 14. srpnja 2017. godine u Ministarstvu  gospodarstva, poduzetništva i obrta prisustvovao dodjeli Odluka o financiranju u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga za shemu dodjele bespovratnih sredstava „Razvoj poslovne infrastrukture“ kojim je osigurano 380 milijuna kuna bespovratnih sredstava.
Gradu Vinkovcima uručena je Odluka o financiranju projekta „Poduzetnički inkubator Vinkovci“  u maksimalnom iznosu bespovatnih sredstava u iznosu 20.000.000,00 kn.

Projektom će na lokaciji u vlasništvu Grada Vinkovaca u roku 25 mjeseci izgraditi i opremiti novi poslovni objekt ukupne bruto površine od 2.147,70 m2 u kojem će biti smješteno 6 proizvodnih prostora, 14 poslovnih prostora, konferencijska dvoranom i višenamjenska dvorana. Ukupna predviđena vrijednost radova je 20.683.768,28kn.

Partneri na projektu bit će Tehnološki park Vinkovci i Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o.

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o. je sudjelovala u pripremi projektne prijave.

 


Podrška programima usmjerenim mladima

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava jest povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružanje usluge savjetovanja o relevantnim temama, prevenciju nasilja među mladima, unaprijeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Indikativna sredstva u okviru ovog Poziva iznose 12.000.000,00 HRK.

Više na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1418

ZAŽELI – Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u lipnju je objavilo otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU pod nazivom ”Zaželi – program zapošljavanja žena”. Ovaj projekt je vrijedan ukupno 400.900.000,00, a financirati će se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 202. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt ”Zaželi – program zapošljavanja žena” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena.

Projekt je namijenjen zapošljavanju žena  u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja i beskućnice. Zahvaljujući ovom projektu planira se zaposliti preko 3000 žena  koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Nadalje, projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.

Na natječaj se sa svojim projektnim prijedlozima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruge. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove. Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirat će se u potpunosti (100% iznosa prihvatljivih troškova).

Održana završna konferencija projekta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima“

Završna konferencija projekta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima“ održana je 29. lipnja 2017. u Velikoj gradskoj vijećnici Grada Vinkovaca na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati i provedene aktivnosti projekta. Radi se o projektu kojim je osigurana podrška pomoćnika u nastavi za 24 učenika s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2016./2017. i to zapošljavanjem 24 nezaposlene osobe registrirane na tržištu rada.

Na završnoj konferenciji ispred Garda Vinkovaca prisutnima se obratila zamjenica gradonačelnika dr. Kata Krešić koja je istaknula da je društvo jako koliko su jaki njegovi najranjiviji članovi i stoga Grad Vinkovci već godinama pruža potporu učenicima s teškoćama u razvoju, a nada se da će se slična potpora moći osigurati i za djecu s teškoćama u razvoju u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja. Naime, sve su brojniji učenici s teškoćama u razvoju koji nailaze na brojne prepreke za sudjelovanju u nastavi i savladavanju nastavnog programa te im je potrebna pomoć tijekom nastave koju im pružaju osposobljeni pomoćnici u nastavi.

Projekt „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima“ ukupne je vrijednosti 917.804,00 kn, nositelj projekta je Grad Vinkovci, a projekt se najvećim dijelom financira iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Grad Vinkovci sufinancira provedbu projekta iz vlastitih sredstava u iznosu od 73.424,32 kn (8% ukupne vrijednosti projekta), dok  EU potpora iznosi 844.379,68. Partnerstvo u projektu čine Grad Vinkovci i Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. koja je pripremila projekt, te je zadužena za poslove upravljanja, promocije i vidljivosti projekta. Partneri u projektu su i 5 osnovnih škola s područja grada Vinkovaca: OŠ A.G. Matoš, OŠ I.G Kovačić, OŠ V. Nazor, OŠ N. Tesla Mirkovci.

Inkluzivnim obrazovanjem učenička s teškoćama u razvoju pruža se mogućnost ostvarenja školskog uspjeha sukladno osobnim mogućnostima, sposobnostima, interesima, sklonostima i potrebama i to kroz individualni pristup. Inkluzija podrazumijeva izjednačavanje mogućnosti učenika s teškoćama u razvoju u stjecanju znanja i društvenih vještina koje su potrebne za razvoj samopouzdanja i samostalnosti u izrastanju u ravnopravnog člana zajednice. Na završnoj konferenciji razmijenjena su iskustva iz provedbe projekta, te informacije vezano uz prijavu novog projekta osiguranja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji je u pripremi za slijedeće četverogodišnje razdoblje.

Objavljen poziv ”Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju”

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje poziv  na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. (Europski socijalni fond  – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.).

Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 14.6.2017. do 21.7.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave

Opći cilj: 
Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

Specifični cilj:
Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje

Ciljne skupine:
Učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika odnosno imaju:

– Značajna motorička oštećenja zbog kojih nisu u mogućnosti obavljati osnovne životne radnje i/ili samostalno sudjelovati u odgojno-obrazovnim aktivnostima sukladno skupini 4., podskupinama 4.1., 4.2. i 4.3. Orijentacijske liste Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju,

– Značajne teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama koje onemogućavaju učenika u samostalnom izvršavanju odgojno-obrazovnih aktivnosti (poremećaji iz autističnog spektra) sukladno podskupini 6.5. Orijentacijske liste Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju,

– Teškoće u intelektualnom funkcioniranju zbog kojih nisu u mogućnosti samostalno sudjelovati u odgojno-obrazovnim aktivnostima u uvjetima koje redovita ili posebna ustanova ima osigurane, ali mogu pratiti utvrđen primjereni program odgoja i obrazovanja sukladno skupini 5., podskupinama 5.1., 5.2. i 5.3. Orijentacijske liste Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju,

– Senzoričke poteškoće povezane s oštećenjem vida sukladno skupini 1. Orijentacijske liste ili oštećenjem sluha sukladno skupini 2. Orijentacijske liste zbog kojih nisu u mogućnosti samostalno sudjelovati u odgojno-obrazovnim aktivnostima,

– Ponašanja koja ih značajno ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika, a uključeni su u neki od oblika psihosocijalne podrške izvan školske ustanove sukladno skupini 6. Orijentacijske liste.

Sufinanciranje projekata
U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) kako slijedi:
5% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH
8% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 75 i 100% prosjeka RH
15% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 100 i 125% prosjeka RH
20% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH

Više o natječaju ovdje:

Odobrena tri projekta energetske obnove vrtića

Suradnjom Grada Vinkovaca, Centra za predškolski odgoj Vinkovci i Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. odobrena su tri projekta energetske obnove objekata dječjih vrtića Centra za predškolski odgoj Vinkovci i to za DV Stribor, DV Budućnost i DV Pčelica ukupne vrijednosti 4.906.469,11 kn. Prema odluci Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijeljena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.232.977,04 kn,  dok će ostatak sredstava osigurati Grad Vinkovci dijelom iz vlastitog proračuna, a većim dijelom iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu  Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Navedena bespovratna sredstva odobrena su u okviru javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja objavljenim pod nazivom  „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja” kojim se promiče energetska učinkovitost i podupire korištenje obnovljivih izvora energije.
Energetska obnova zgrada vrtića rezultirat će smanjenjem godišnje razine emisije CO2 za  86 % i potrošnjom energije za grijanje za 62 % za vrtiće Pčelica i Budućnost, odnosno čak 76 % za vrtić Stribor. Optimiziranjem i smanjenjem potrošnje energije provedbom mjera energetske učinkovitosti ostvarit će se financijske uštede, smanjiti štetan utjecaj na okoliš,  te našim najmlađim sugrađanima korisnicima usluga Centra za predškolski odgoj Vinkovci omogućiti će se da od najranije dobi uče o zaštiti okoliša i obnovljivim izvorima energije. 

Agencija VIA u protekla četiri mjeseca prijavila projekte usmjerene na mlade osobe u vrijednosti gotovo 5 milijuna kuna

U protekla četiri mjeseca objavljeni su natječaji za unaprjeđenje pismenosti te poticanje rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda. Na Javne pozive Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca aplicirala je četiri projektne prijave u kojima se partnerski povezuju javne ustanove, privatni sektor te civilno društvo čime direktno doprinosimo jačanju suradnje i kontinuiranom sudjelovanju ciljanih skupina, prijavitelja i partnera, ali i šire zajednice u čitavom procesu unaprjeđenja kvalitete života u Vinkovcima i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Dani otvorenih vrata EU projekata

 

U okviru tradicionalnog obilježavanja Europskog tjedna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije organizira „*Dane otvorenih vrata EU projekata*“ koji će se održati u razdoblju od 6. do 13. svibnja 2017. godine

Cilj održavanja „Dana otvorenih vrata EU projekata“ je predstaviti projekte koji su svojom uspješnom provedbom dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i mnoga druga.

Upoznajte uspješne EU projekte na području Republike Hrvatske! Posjetite brojne lokacije projekata, sudjelujte u aktivnostima i prigodnom programu te doznajte sve o financiranju EU projekata na Danima otvorenih vrata!

Više o Danima otvorenih vrata EU projekata OVDJE. 

 

Objavljen natječaj “Certifikacijom proizvoda do tržišta”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“

Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna. Poziv je namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Prijave se zaprimaju od 22. svibnja 2017.

 

Pozivamo Vas da se pridružite informativnim radionicama koje će se održati prema sljedećem rasporedu: 

Zagreb – 15. svibnja 2017. u 11:00 sati, Kino dvorana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, ZAGREB

Rijeka – 17. svibnja 2017. u 11:00 sati, Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., Radmile Matejčić 10, RIJEKA

Osijek – 19. svibnja 2017., u 12:00 sati, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek, Europske avenije 13, OSIJEK

Prijavu na radionicu možete poslati na: davor.nikolic@mingo.hr s obveznom naznakom u predmetu e-poruke za koju se radionicu (grad) prijavljujete.

 

Za sve ostale informacije o natječaju OVDJE.

POZIV NA RADIONICU ZA MIKRO, MALE I SREDNJE PODUZETNIKE

INFORMATIVNE RADIONICE ZA POZIV „INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organizira pripremne radionice za Javni poziv „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Raspored informativnih radionica za poduzetnike:

  • Zagreb – 24. travnja 2017. u 11:00 sati, Kino dvorana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78
  • Rijeka – 26. travnja 2017., u 11:00 sati, HGK Rijeka, Bulevar oslobođenja 23
  • Split – 28. travnja 2017., u 10:00 sati, HGK Split, Ante Trumbića 4
  • Virovitica – 4. svibnja 2017. u 12:00 sati, HGK Virovitica, Trg kralja Tomislava 6
  • Vinkovci – 5. svibnja 2017. u 10:00 sati, Gradska vijećnica Vinkovci, Bana Jelačića 1.

 

Prijave na radionicu šalju se na: davor.nikolic@mingo.hr s naznakom u predmetu poruke za koji se grad prijavljujete.