Novosti

Umjetnost i kultura za mlade

Ministarstvo kulture objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga na temu “Umjetnost i kultura za mlade” koji je usmjeren na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice.

Za financiranje su prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 28.2.2017.godine

Ciljne skupine Poziva: Mladi u dobi od 15 do 25 godina43, posebno mladi u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom/djeca s teškoćama u razvoju; pripadnici romske i drugih nacionalnih manjina; nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposleni; mlade osobe koje su korisnici socijalne skrbi).

Iznos potpore je 100% prihvatljivih troškova, a minimalni potraživani iznos kreće se od 100.000,00 do 400.00,00 kuna, ovisno o vrsti aktivnosti te može sezati do čak 1.000.000,00 kuna.

 

Za sva dodatna pitanja, djelaznici VIA-e su vam na raspolaganju!