Program podrške regionalnom razvoju

 

Realizacijom ovog projekta doprinijet će se održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja društveno – socijalne infrastrukture. Projektom će se osigurati adekvatan prostor za druženje, rekreaciju, natjecanja a samim tim  obogatit će se proces socijalizacije i humanizacije šire zajednice.Projektom će se obnoviti će se 350 m² objekta javne namjene u samom centru Vinkovaca, koji će biti u funkciji razvoja socijalne kohezije i podizanja kvalitete života u Vinkovcima kroz stvaranje pretpostavki za razvoj novih socijanih usluga za osobe s invaliditetom i razvoj novih sadržaja za mlade. Projekt će imati vidljiv utjecaj na lokalnu zajednicu jer će se zaposliti dvije osobe na održavanju kuglane te će se osigurati kvalitetniji uvijeti za rekreaciju obzirom da je sadašnja oprema u derutnom stanju i mora se ukloniti radi sigurnosti djece. Podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva grada Vinkovaca promicanjem jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti obnovom dječjeg igrališta prilagođenog djeci s teškoćama u razvoju.Obzirom da dječja igrališta u procesu korištenja ne zahtijevaju dodatne troškove osim redovnog održavanja, iste će u potpunosti na sebe preuzeti Grad Vinkovci odnosno Centar za predškolski odgoj i obrazovanje Vinkovci.

Skip to content