21. travanj

  • za prijavu u Finin sustav MJERE se koristi sustav NIAS
  • za sve prijave se računa ocjena pogođenosti subjekta COVID SCORE (CS)
  • izračunati CS je jedan od elemenata koje kreditna institucija može koristiti dodatno u procesu za procjenu opravdanosti odobravanja dodatnog financiranja, odgode ili reprograma postojećih kreditnih obveza ugroženih poslovnih subjekata
  • ocjena CS će prijavitelju biti vidljiva u pregledu zahtjeva
  • svi prijavitelji koji su predali svoje prijave prije 21.travnja. zaprimiti će elektroničku poštu sa svim potrebnim uputama za naknadno davanje Suglasnosti

20. travanj

– Prijedlozi HGK vladi:

Među prioritetnim je prijedlozima HGK otvaranje gotovo svih trgovina bez ograničenja u kvadraturi, s tim da se sigurnosne mjere odrede prema broju posjetitelja u odnosu na veličinu prostora, ukidanje ograničenja radnog vremena za maloprodaju do 17 sati, čime bi se smanjio pritisak na trgovine, a predlaže se i decentralizacija mjera po županijama i gradovima (prema epidemiološkoj situaciji) te olakšavanje dnevnih migracija radnika iz pograničnih područja koji rade u drugim državama.

Komora također traži i zakonsko reguliranje rada od kuće, reaktivaciju dijela javnog prometa za prijevoz radnika koji će se u sve većem broju vraćati na posao, rad vrtića za djecu radnika kojima odlukom Stožera nije zabranjen rad, otvaranje uslužnih djelatnosti obrta uz strogo poštovanje zdravstvenih mjera te olakšavanje međunarodnog prometa roba.

Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za rad ugostitellja

– Fina prestaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na sve fizičke osobe, uključujući i obrtnike i druge koji obavljaju registriranu djelatnost

16. travnja

-Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključili su Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma, čime je omogućeno odobrenje izravnih beskamatnih kredita HBOR-a. Sporazum je uime Ministarstva turizma potpisao ministar Gari Cappelli, a uime HBOR-a Tamara Perko, predsjednica Uprave, i Hrvoje Čuvalo, član Uprave.

Potpisanim sporazumom utvrđeno je da će Ministarstvo turizma osigurati sredstva u iznosu od 26 milijuna kuna za subvencioniranje kamatne stope do dva postotna boda za kreditiranje likvidnosti poduzetnika u turističkim djelatnostima u okviru Mjere COVID-19.

31. ožujak

-Poziv za podnošenje inicijalnih zahtjeva na Fina portal MJERE

LINK – Gospodarske mjere

30.ožujak

Obavijest Porezne uprave o mjerama plaćanja poreza

Skip to content