Projekti u provedbi

Priprema i provedba razvojnih projekata najznačajnije su aktivnosti Agencije i predstavljaju važan instrument poticanja lokalnog, odnosno gospodarskog razvoja grada. Razvojni projekti pripremaju se i provode u uskoj suradnji  s gradskom upravom i cijelim nizom partnerskih institucija.

Osim projekata koje priprema i provodi u području poduzetništva, razvoja ljudskih resursa i tržišta rada, Agencija je partner brojnim institucijama u području obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i dr.

Agencija svojim partnerima i zainteresiranim korisnicima pruža pomoć u svim fazama procesa upravljanja projektnim ciklusom:

  • praćenje i informiranje korisnika o mogućnostima financiranja,
  • uspostava i razvoj partnerstva,
  • uspostava i jačanje prekogranične i međunarodne suradnje,
  • priprema projektne dokumentacije,
  • izrada stručne dokumentacije za potrebe apliciranja na fondove EU,
  • stručna podrška u pripremi projektne dokumentacije
  • edukacija korisnika (Eu fondovi, priprema i izrada projektne dokumentacije),
  • provedba projekata.

Razvojni projekti pripremaju se i prijavljuju na različite natječaje uglavnom iz strukturnih i investicijskih fondova EU, programa za teritorijalnu i prekograničnu suradnju i nacionalnih izvora financiranja.

Agencija je u svoje četiri godine postojanja i djelovanja pomogla prijaviti 91 projekt ukupne vrijednosti 247,91 mil. kuna od čega je dosada odobreno 34 projekta ukupne vrijednosti 101,51 mil. kuna.