Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Ukupna vrijednost projekta: 968.670,09 kuna

Trajanje projekta: 28.11.2018. – 28.7.2020.

 

Cilj projekta: Energetskom obnovom zgrade Arheološkog odsjeka Gradskog muzeja Vinkovci će se povećati energetska učinkovitost zgrade.  Projekt će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini 66,55% u odnosu na godišnju potrošnju za grijanje prije provedbe navedenih mjera što će ujedno doprinijeti i smanjenju godišnje emisije CO2 za 66,6%.

 

Aktivnosti projekta: Izrada glavnog projekta energetske obnove Arheološkog odsjeka Gradskog muzeja Vinkovci, energetska obnova zgrade Arheološkog odsjeka Gradskog muzeja Vinkovci, stručni nadzor nad radovima energetske obnove zgrade Arheološkog odsjeka Gradskog muzeja Vinkovci, energetski pregled i energetski certifikat nakon energetske obnove Arheološkog odsjeka Gradskog muzeja Vinkovci, promidžba i vidljivost, upravljanje projektom itd.

Kontakt osoba: dr. sc. Josip Romić univ. spec. oec.

E-mail: josip.romic@viavinkovci.hr