ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Podnositelj zahtjeva:

_____________________________________________________________________

( ime i prezime, tvrtka, odnosno naziv)

_____________________________________________________________________

(adresa, odnosno sjedište)

_____________________________________________________________________

( telefon; e-adresa)

______________________________________

(naziv tijela javne vlasti)

______________________________________

(sjedište tijela javne vlasti)

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

Tražena informacija/ Podatci koji su važni za prepoznavanje informacije:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Način na koji želim pristupiti informaciji (zaokružite):

  1. neposredno pružanje informacije
  2. uvid u dokumente i pravljenje preslika dokumenata koji sadrže traženu dokumentaciju
  3. dostavljanje preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
  4. na drugi način

_________________________________

(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

U ________________, dana _________ 20___ godine.

Napomena: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije

1.000.000,00 kn za Vinkovačku kuglanu s novim popratnim sadržajima

  Gradu Vinkovcima odobren je projekt  pod nazivom “OBNOVA OBJEKTA ZA RAZVOJ NOVIH SOCIJALNIH USLUGA I SADRŽAJA …

250.000,00 kuna za modernizaciju javne rasvjete u Vinkovcima

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 5. travnja 2017. godine popis odobrenih zahtjeva za financiranje …

Odoboren projekt “X – DEGREE” u sklopu 1. Poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

  Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. sudjeluje u provedbi projekta „EXploitation of Different Energy sources …