Unapređenje poduzetničkog okruženja

Nositelj projekta: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 165.187,06 kuna

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Opći cilj:

Opći cilj projekta je unapređenje poduzetničkog okruženja, razvoj poduzetničkog duha te smanjiti regionalnu nejednakost.

Specifični cilj:

Cilj projekta je razvoj poduzetničkih potpornih institucija na području grada Vinkovaca odnosno Agencije VIA d.o.o. te jačanje konkurentnosti poduzetnika kroz podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina o mogućnostima njihovog razvoja, unapređenja i modernizacije putem korištenja fondova EU.

Glavne aktivnosti projekta:

  1. Ulaganje u nabavu opreme
  2. Poboljšanje ljudskih kapaciteta Agencija VIA
  3. Uspostavljanje ”Info centra”
  4. Edukacija poduzetnika početnika, malih i srednjih poduzetnika u fazi rasta i razvoja, obrtnika i zadrugara
  5. Promocija rezultata projekata

Kontakt osoba: Iva Šarić

Email: iva.saric@viavinkovci.hr