Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti. Zakonom su  propisana načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Agenciji za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

– pisanim putem, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“ na adresu: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o., Vatrogasna 5, 32100 Vinkovci ,

– elektroničkom poštom na adresu: suzana.cutura@viavinkovci.hr ; s naslovom elektroničke pošte: Zahtjev za pristup informacijama

– donijeti osobno u Agenciju za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o.

radnim danom od 7:30 do 15:30 sati

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je:

–  ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama,

– ako se obrazac ne koristi, potrebno naznačiti da se radi o Zahtjevu za pristup informacijama (ili naglasiti da se zahtjev podnosi slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama)

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

– naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

– traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),

-ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

 

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u daljnji postupak.

Ovlaštena osoba za zaprimanje i rješavanje zahtjeva za ostvarivanjem prava na pristup informacijama jest Iva Šarić, mag.novinarstva

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Agencija za zaštitu osobnih podataka je donijela Kriterije za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koji su objavljeni u Narodnim novinama (NN 38/11)

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE 

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAKON O PRISTUPU INFORMACIJAMA