Povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih roditelja djece predškolske dobi

Nositelji: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o

Partneri: 

  1. Hrvatski Zavod za zapošljavanje PU Vinkovci
  2. Centar za predškolski odgoj
  3. Udruga osoba s invaliditetom Bubamara

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.141.288,09 kuna

Trajanje projekta:12 mjeseci (od 21.07 do 20.07 2016.)

Opći cilj projekta:

Svrha projektnog prijedloga je unaprijediti mogućnost zapošljavanja nezaposlenih roditelja djece predškolske dobi te promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života.

Specifični cilj projekta:

Povećana mogućnost zapošljavanja nezaposlenih roditelja djece predškolske dobi jačanjem njihovih znanja i sposobnosti uz nove i unaprjeđene usluge predškolskog odgoja i obrazovanja u vinkovcima

Glavne aktivnosti projekta:

  1. Osposobljavanje nezaposlenih roditelja djece predškolske dobi za aktivan ulazak na tržište rada
  2. Uvođenje nove i poboljšane postojeće usluge predškolskog odgoja i obrazovanja u Vinkovcima
  3. Promidžba i vidljivost

Prijavitelj i partneri žele povećati zapošljivost nezaposlenih roditelja djece predškolske dobi u Vinkovcima. Ciljevi projekta su osposobljavanje ciljne skupine za lakši ulazak na tržište rada te uključivanje njihove djece u predškolski odgojno-obrazovni program. Tijekom trajanja projekta razvila bi se nova usluga, predškolski odgoj i obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju. Na taj bi način roditelji imali slobodno vrijeme na raspolaganju za usvajanje novih znanja i vještina potrebnih na tržištu rada te aktivno traženje zapošljavanja ili samozapošljavanja.

Kontakt osoba: Suzana Čutura

Email: suzana.cutura@viavinkovci.hr

Broj telefona: +385 32 334 813