O nama

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca – tko smo mi?

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. osnovana je 2013. godine kao neprofitno društvo s ograničenom odgovornošću. Grad Vinkovci su jedini osnivač i vlasnik Agencije.

Agencija je osnovana i djeluje u cilju gospodarskog i sveukupnog razvoja grada Vinkovaca, a osnovna misija Agencije je da bude vodeća potporna, respektabilna institucija koja će u suradnji sa gradom, tvrtkama i ustanovama u vlasništvu grada, stvoriti platformu budućeg djelovanja kojom će osigurati kvalitetan razvoj projekata kroz stručnu potporu Agencije, a u korist Vinkovaca i svih njegovih stanovnika.

Kao Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca želimo biti ključni nositelj razvoja na lokalnoj razini, te uz naše partnere djelovati na područjima koja su od presudnog značaja za postizanje istog. Stoga su prioriteti u okvirima područja djelovanja: EU fondovi, malo i srednje poduzetništvo , razvoj ljudskih resursa, promocija Vinkovaca i privlačenje investicija.

DJELATNICI AGENCIJE:

MIRTA ŠTRK
direktorica
tel: 032/ 340-030
mob:098/270-214
e-mail: mirta.strk@viavinkovci.hr

SUZANA ČUTURA
pomoćnica direktorice
tel: 032/ 334-813
mob: 095/ 582-3777
e-mail: suzana.cutura@viavinkovci.hr

IVA ŠARIĆ
voditeljica projekata
tel: 032/ 334-823
mob: 099/ 244-3283
e-mail: iva.saric@viavinkovci.hr

MARIJA LIŠČIĆ
voditeljica projekata
tel: 032/ 334-823
mob: 098/ 175-8765
e-mail: marija.liscic@viavinkovci.hr

KRISTINA JUKIĆ
voditeljica projekata
tel: 032/ 334-823
mob: 098/ 809-088
e-mail: kristina.jukic@viavinkovci.hr

DANIJELA SLIPČEVIĆ
voditeljica projekata
tel: 032/ 334-813
mob: 098/ 971-0436
e-mail: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr

KATARINA VUČIĆ
projektna asistentica
tel: 032/ 334-813
mob: 097/ 791-7511
e-mail: katarina.vucic@viavinkovci.hr

VIA VELIKI LOGO