Master plan grada Vinkovaca za promet

 

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri projekta: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Trajanje projekta: 01.04.2015 – 31.12.2016

Opći cilj:

Opći cilj projekta je izrada Master plana grada Vinkovaca za promet, prometnog modela i strateške procjene osiguranja održivog prometnog razvoja Vinkovaca u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima.

Specifični cilj:

U fokusu specifičnog cilja bit će ulaganja u prometnu infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku ekonomiju, koja će olakšati kretanje robe i ljudi, ne samo diljem i unutar Hrvatske, već i prema ostalim dijelovima Europe te poboljšati dostupnost gradova i izoliranih područja regionalnim centrima i ojačati teritorijalnu koheziju.