Energetska obnova zgrada u Centru za predškolski odgoj Vinkovci-DV Budućnost

 

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri projekta:Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

Vrijednost projekta: 861.114,47 kn

Trajanje projekta:  28 mjeseci

 

Opći cilj:

Svrha projektnog prijedloga je energetska obnova Dječjeg vrtića ”Budućnost” s ciljem smanjenja potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od smanjenja 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera i korištenja OIE te smanjenje razine emisije CO2.

Specifični cilj:

Povećanje energetske učinkovitosti zgrade DV Budućnost, odnosno smanjiti godišnju potrošnju primarne energije u javnim zgradama.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu programa:

  1. Energetska obnova
  2. Stručni nadzor građevine
  3. Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
  4. Stručna podrška partnera
  5. Promidžba i vidljivost
  6. Upravljanje projektom i administracija

Temeljem ovog projektnog prijedloga provest će se mjere energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije za DV Budućnost čime će se povećati energetska učinkovitost zgrade. Projekt će rezultirati smanjenjem godišnje emisije CO2 za 87,61 % i potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini 62,14 % u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe navedenih mjera i korištenja obnovljivih izvora energije. Prijavitelj je pripremio projekt temeljem Glavnog projekta sufinanciranog u sklopu Pilot projekta referentne oznake 4.c.1.1.

Kontakt osoba: Danijela Slipčević

Broj telefona:+385 98 971 0436

Email: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr

Izvori financiranja: