Eneregetska obnova zgrada u Centru za predškolski odgoj Vinkovci-DV Stribor

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri projekta: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

Vrijednost projekta: 3.233.785,06

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Opći cilj:

Realizacijom ovog projekta postići će se trajna ušteda energije i smanjenje emisije CO2 što su i konačni ciljevi projektnog prijedloga. Održivost rezultata osigurati će se minimalno 5 godina od završetka projekta na način da će se adekvatno i redovito održavati oprema nabavljena u projektu u skladu s uputama/preporukama proizvođača.

Specifični cilj:

Povećanje energetske učinkovitosti zgrade DV Stribor, odnosno smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama, i doprinos s ciljem povećanja obnovljivih izvora energije.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu programa:

  1. Energetska obnova
  2. Stručni nadzor građevine
  3. Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
  4. Stručna podrška partnera
  5. Promidžba i vidljivost
  6. Upravljanje projektom i administracija

Temeljem ovog projektnog prijedloga provest će se mjere energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije za DV Stribor čime će se povećati energetska učinkovitost zgrade. Projekt će rezultirati smanjenjem godišnjeemisije CO2 za 85,24% i potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini 75,87% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe navedenih mjera i korištenja obnovljivih izvora energije. Prijavitelj je pripremio projekt temeljem Glavnog projekta sufinanciranog u sklopu Pilot projekta referentne oznake 4c.1.1.

Kontakt osoba: Danijela Slipčević

Broj telefona: + 385 98 971 0436

Email: danijela.slipčević@viavinkovci.hr