Novosti

Odoboren projekt “X – DEGREE” u sklopu 1. Poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

 

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. sudjeluje u provedbi projekta „EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production – X – DEGREE“ u sklopu Prvog Poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa INTERREG IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. Nositelj projekta je Univerzitet u Novom Sadu, dok su partneri u projektu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Poljoprivredni institut Osijek, Javno komunalno poduzeće Vodokanal iz Sombora i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

U sklopu Prvog Poziva za dostavu projektnih prijedloga ukupno je osigurano 15.009.809,00 EUR bespovratnih sredstava, te je Međunarodni odbor za praćenje od ukupno 129 dostavljenih projektnih prijedloga izabrao 24 projekta za financiranje u sklopu četiri prioriteta programa. Među odabranim projektima nalazi se i projekt „X-DEGREE“ ukupne vrijednosti 1.723.571,15 EUR kojim će se financirati izgradnja 380kW solarne elektrane na objektima Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, te kogeneracijskog postrojenja u Somboru sa 200kW električne i 230kW toplinske snage pogonjeno bioplinom proizvedenim pročišćivanjem otpadnih voda. Projektom će se izraditi tehnička dokumentacija za izgradnju bioplinskog i kogeneracijskog postrojenja u Vinkovcima i solarne elektrane u Somboru, te postavljeni preduvjeti za fizičku realizaciju tih objekata, koji će imati trajan učinak nakon završetka ovog projekta. Također, projektom će se omogućiti uspostavljanje mobilnog laboratorija Poljoprivrednog instituta Osijek čiji će stručnjaci na terenu moći razvijati recepte za bioplinska postrojenja u cilju pronalaženja najučinkovitije smjese za proizvodnju bioplina u pročiščivaćima otpadnih voda komunalnih poduzeća. Projekt „X – DEGREE“ financira se unutar prioriteta Promicanje održive energije i energetske učinkovitosti“, specifičnog cilja prioriteta: promocija uporabe održive energije i energetske učinkovitosti. Glavni cilj projekta je promicanje i unapređenje korištenja raznih oblika obnovljivih izvora energije u prekograničnom području.

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. će u sklopu ovog projekta postaviti šest solarnih elektrana ukupne snage 380kW u vrijednosti 447.000,00 EUR na svojih šest objekata: vodospremnike Lipovac (50kW), Vinkovci (140 kW), i Retkovci (40 kW) i tri elektrane ukupnog izlaza 50kW na pročistaćima otpadnih voda u Ivankovu, Cerni i Otoku. Ova konstrukcija će osigurati proizvodnju električne energije koja će imati pozitivan utjecaj na smanjenje emisije CO² i osigurati proizvodnju dodatnih kW električne energije iz obnovljivih izvora energije koja će se koristiti za proizvodnju pitke vode u području djelovanja VVK.

Prilikom razvoja projekta i pripreme projektne prijave „X-DEGREE“ kao vanjski partner Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o.,  ključnu podršku i pomoć dala je Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o.  koja će također sudjelovati u provedbi projekta po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a u trajanju od 30 mjeseci od dana potpisivanja. Ovaj projekt dobar je primjer suradnje i povlačenja EU sredstava dva gradska poduzeća.

Više o odobrenim projektima na stranici  INTERREG IPA CBC Croatia – Serbia.