VIA AGENCIJA

VIA d.o.o. nudi usluge poslovnog savjetovanja za sve poduzetnike koji imaju ideju, a ne znaju ili nisu u mogućnosti realizirati ju, ali i za one koji su već uspješni u svom poslovanju, ali žele postići još veću kvalitetu proizvoda te postati što konkurentniji kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Zajedničkim snagama pridonijet ćemo boljitku i samog grada, ali i svih građana Vinkovaca.

Pročitajte više

FEAD-570

Odobren projekt “Vrijeme užine”

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o. sudjelovala je u pripremi još jednog odobrenoga projekta. Gradu …

timthumb

Odobren projekt “Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u Vinkovcima”

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Odluku o financiranju projekata iz Poziva UP.03.2.1.02 Osiguravanje …

VIA VELIKI LOGO

Anketa o potrebi za poduzetničkim inkubatorom u gradu Vinkovcima

  Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o. vrši istraživanje tržišta i potreba za poduzetničkim …